RILEVIME TOPOGRAFIKE – ORTOFOTO – MODELE TRIDIMENCIONALE

| RILEVIMI AERIO FOTOGRAMETRIK |

FOTOGRAMETRIA DIGITALE – MODELE 3D –

| RILEVIM ARKITEKTONIK |

ORTOFOTO HARTA – SEKSIONE – MODELE 3D

| RILEVIM ARKIOLOGJIK |

RILEVIM FOTOGRAMETRIK – DTM – DSM

| ANALIZ VOLUMESH |

MONITORIM AMBIENTAL – RILIEVIM ME DRON –

| HETIM I RREZIKUT MJEDISOR |

RILEVIM FOTOGRAMETRIK

DROINWORK kryen sherbime  rilevimi me dron (SAPR) dhe siguron të dhëna me rezolucion të lartë dhe saktësi maksimale në gjeo – referencim. Fale aerofotogrametria dhe përdorimit të  dronëve profesional të autorizuar nga ENAC për operacione kritike dhe falë softwareve të fotogrametris ajrore, përveç përvojës sonë dhe aftësive të veçanta, ne garantojmë një shërbim të besueshëm dhe shumë profesional.

Një zgjidhje ideale dhe e “shpejtë” për ata që kanë nevojë për rilevime ajrore fotogrametrike profesionale dhe të autorizuar: për të mësuar më shumë, ju ftojmë për shfletuar faqen tonë të internetit ose për të na kontaktuar për informacion të detajuar dhe të personalizuar.

Na kontaktoni për më shum informacion

Kompania jonë përdor profesionistët më të mirë në këtë sektor.

Përmes një seri fotografish të marra në fluturim dhe, nëse është e nevojshme, në lidhje me ato të marra nga toka, ne mund të krijojmë shpejt një rilevim fotogrametrik ku krijohet një model tridimencial të matshëm që ka të gjitha karakteristikat gjeometrike, kromatike dhe materiale të objektit të zbuluar.

"Sondazhet fotogrametrike për ura dhe kanale"

"Prodhimi i hollësishëm i raportit"

"Bimët dhe seksionet"

Ne përdorim sensorë profesional për të arritur nivele të larta detaje dhe saktësi.

Dronët tanë profesional janë të pajisur me kamera me rezolucion të lartë, janë në gjendje të mbulojnë fotografikisht dhjetra ose qindra hektarë në një kohë të shkurtër. Ata kanë mundësinë për të marrë imazhe nadirali me qëllim që synojnë në tokë, por gjithashtu në kënde të ndryshme për të marrë të dhënat e nevojshme për të krijuar retë dhe pika ne modele 3D me detaje shumë të larta.

GSD (Ground Sampling Distance ose rezolucioni i terrenit) të ortofotos arrijnë deri në 3 mm / pixel, ndërsa saktësia e gjeofertimit të punës përfundimtare mund të arrijë 2 cm në sajë të kalibrimit me anë të një marker tokësor (GCP).

"Hetimet e rrezikut mjedisor"

"Krijimi i ortofotove"

"Fotogrametria ajrore dhe planet e listuara"

DROINWORK prodhon një raport të detajuar të matjeve të bëra.

Duke përdorur fotogrametrinë nga dronët mund të mirren re pike, mesh, DSM (Modeli Digital Surface), DTM (Modeli i Terrenit Diellor), ortofotot, modelet 3D, seksionet, kthesat e nivelit dhe të kryeni analiza tipike që karakterizojnë studimin topografik.

Avantazhet kryesore të fotogrametrisë dixhitale dhe rilievimit me dron janë shpejtësia e ekzekutimit, gjë që bën të mundur uljen e shpenzimeve, të kombinuara me sasinë e madhe të të dhënave që mund të merren dhe cilësinë dhe saktësinë.

“Modelimi 3D”

Shembull i ndërtimit në 3D nga rilevimi ajror me dron

h

Autorizimi ENAC

Jemi të autorizuar për Operacione Kritike dhe fluturime në errësir dhe ndër 10 kompanitë më të mira në Itali të autorizuara nga ENAC për të kryer punë ajrore me dronë.

Siguracioni RC

Ne jemi në posedim të një police të sigurimit të aviacionit me përgjegjësi civile të vlefshme në Itali dhe jashtë vendit prej 3.500.000 euro për të mbrojtur prodhimin tuaj.

Gati për tu nisur

DRONAT tona janë të pajisura me valigje anti zjarr të gatshëm për të udhëtuar duke na lejuar të punojmë në të gjithë botën. Sapo të vendosim në vënd ne jemi në veprim për fotografinë ajrore në më pak se 20 minuta.