Normativa ENAC

Që nga 30 prill 2014 hyri në fuqi të legjislacionit Enac (Agjencia Kombëtare për Aviacionin Civil) per i Mjetet Fluturuese me Pilotim të Radiokomanduar ” ndryshe Drona. Normativa është në interes të të gjith Operatorve profesional të cilët synojnë të përdorin sitemet e fluturimit me pilotim të radiokomanduar (drona) për të kryer punë profesionale ajrore (SAPR). Për të bërë këtë ju duhet të jetë i autorizuar nga ENAC

Link: Regullore Enac SAPR

Vetëm Operatorët të cilët janë pajtuar me dispozitat e Rregullores mbi ” Mjetet Ajrore të Radiokomanduar  dhe në posedim të një Politike të veçantë të RC-së duhet të konsiderohen të Autorizuar. Lista e Operatorëve të njohur dhe të azhurnuar vazhdimisht është e pranishme në faqen e internetit të Enac në vijim

Link: Operatoret të Njohur dhe Autorizuar

Operatorët që nuk ndodhën në këtë listë  nuk mund të operojnë dhe kryejnë punë me mjete fluturuese te asnjë lloji.

Autorizimi ynë

Droinwork është Autorizuar për Operacione Kritike me  rieferncë ENAC  10369 – 10371 – 7759 – 4962 e dal 30 Korrik 2014 i njohur nga  ENAC  si Operator per Operacione të Specializuara, çdo mjet i yni është i pajisur me një Policë RC aeronautike.