Droinwork Srl

Droinwork  është një kompani inovative e themeluar në vitin 2012 nga kombinimi i një pasioni për fotografinë dhe një njohuri në thellësi të sektorëve të elektronikës dhe robotikës.

 

Fotogrametria ajrore, telerilevim ,  video ose shërbime të tjera ajrore me dron, Droinwork garanton rezultate profesionale në koh të shpejt  përmes përvojës së fituar në këtë sektor dhe duke pasur  bashkëpunime në fusha të ndryshme.

 

Operacioni dhe siguria

Droinwork me “dronet ” e saj vepron në situata që garantojnë kufijtë e domosdoshëm të sigurisë dhe në hapësirat e ndryshme ajrore, duke arritur vende ndryshe që nuk mund të arrihen me mjete të tjera. Ne I kushtojmë vëmendje të madhe sigurisë së njerëzve dhe objekteve, prandaj secili prej mjeteve fluturues tanë është i pajisur me një policë sigurimi.

Por nuk është gjithmonë e përshtatshme dhe e nevojshme të përdoren “dronët” për të marrë pamje video, në këto raste kemi mjete alternative që japin garanci dhe rezultate të shkëlqyera.

 

shërbimet

Shkathtësi e madhe e mjeteve ajrore pa ekuipazh në posedimin tonë na lejon për të kryer anketime industriale, strukturore dhe territoriale me një reduktim të rëndësishëm të kostove dhe rreziqeve në krahasim me aktivitetet e zakonshme njerëzore, marrjen e informacionit më të lartë të cilësisë dhe diagnostikimin e problemeve në mënyr të shpejtë.

 

Lidhur me të pamjet dhe shërbimet Video Droinwork trajton të gjithë “linjë të prodhimit”, pastaj e bën edhe filmim video dhe / ose fotografi, post-prodhimit dhe redaktimi dërgimin e produktit të përfunduar për konsumatorin.

Assorpas