FILMIME ME DRONE – MONTIME PROFESIONALE – KINEMATOGRAFIKE

| PAMJE VIDEO |

RILIEVIME TOPOGRAFIKE – ORTOFOTO – MODELE TRIDIMENCIONALE

| RILIEVIM FOTOGRAMETRIE |

INSPEKTIME AJRORE – TERMOGRAFIA – RAPORT I DETAJUAR

| INSPEKTIME  INFRASTRUKTURE |

SHERBIME AJRORE ME DRON

DROINWORK është një kompani lider në shërbimet e punëve ajrore me  DRON. Ndër kompanitë e para të autorizuara në Itali nga ENAC, ne përdorim profesionistët më të mirë të specializuar në zona të ndryshme operative ku kryejmë aktivitetin tonë profesional. Ne sigurojmë kombinimin e përsosur të shkathtësive dhe njohurive në sektorë të ndryshëm, si bujqësia me saktësi, anketime dhe inspektime, në të cilat gjithmonë synojmë vlerën maksimale të shërbimeve tona. Përveç ofrimit të rezultateve të besueshme për klientët tanë dhe propozimi i zgjidhjeve të përshtatshme për çdo sfidë të re me të cilën përballemi, i kushtojmë vëmendje të madhe sigurisë së operacioneve dhe garantojmë profesionalizëm maksimal në çdo fazë të punës.

Disa nga Klientet tanë

h

Autorizime ENAC

Jemi te autorizuar ne Operacione Kritike dhe floturime natën dhe nga 10 shoqeritë e para në Itali te autorzuara  nga ENAC per te ber punime ajrore me drona.

Siguracion RC

Ne jemi ne posedim te një police sigurimi të aviacionit me përgjegjsi civile e vleshme ne Itali dhe jashtë sajë prej 3.500.000 Euro per mbrojtjen e klienteve tanë. 

Network

Droinwork kryen aktivitetet e saj profesionale në të gjithë territorin kombëtar Italian dhe jashtë vendit, me pilotët e tij të aftësive të provuara dhe me bashkpunim e profesionistëve më të mirë në këtë sektor.

Gati për nisje

DRONET tanë janë të pajisur me valigje anti zjarr per udhetime. kjo na jep mundësin te udhëtojmë në të gjith botën. Në të mbërritur në vend jemi të operativ për pak minuta.

Pikat tona

Umbria (Todi)

Sede principale

Sardegna (Cagliari)

Base operativa

Sicilia (Palermo)

Base operativa

Albania (Tirana)

Ufficio commerciale e di rappresentanza in Albania

Umbria (Todi)

Centro di Addestramento Piloti APR